فهرست شرکت های فعال :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

فهرست شرکت های فعال

پنجشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۳، ۰۱:۴۷ ب.ظ

براساس اهداف و برنامه های مؤسسه و نیاز بازار تقاضا برای دست یابی به کیفیت و دفاع از حقوق مصرف کننده و در مسیر ساماندهی به وضعیت صنعت LSF در کشور، برنامه ای به صورت همکاری ما بین مؤسسه و بازرسی وزارت مسکن در دستور کار قرار گرفت تا وضعیت موجود را به نفع مصرف کنندگان و شرکت های اخلاق محور تنظیم نماید.

از آنجا که توسعه ی صنعت در گرو اعتماد و اطمینان از سوی مصرف کنندگان نهایی بوده و این اعتماد توسط عرضه کنندگان یک صنعت به وجود می آید، لذا کسانی که در خلال فقدان قوانین حاکم بر یک صنعت نو بنیان با استفاده از خلاء های قانونی اقدام به فرصت طلبی و سود جویی می نمایند، موجب ضربه زدن به روند رشد بازار در منصه ی عرضه و تخریب حس اعتماد و اطمینان در میان جبهه ی تقاضا می شوند  که در نتیجه ی آن، روند رشد منطقی یک صنعت نوبنیان با شکست مواجه می گردد و موجب بدبینی بازار مصرف به آن فناوری می گردد. لذا صنعت ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل حساسیت این صنعت به جهت قرارگرفتن در زمره سرمایه گذاری های کلان در زندگی افراد و ارتباط مستقیم آن با امنیت جان و مال افراد جامعه، در ارتباط با وظایف بخش نظارت دولتی و اهداف مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های قاب فلزی سبک، برنامه ی بازرسی و طبقه بندی صلاحیت فنی فعالان صنعت ساختمان LSF در دستور کار مؤسسه قرار گرفت.   

طبق برنامه ی ارزیابی و ساماندهی صنعتی سازی در حوزه lsf اداره کل بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی و مؤسسه ی تحقیقات و توسعه ی سازه های قاب فلزی سبک، مستند به نتیجه ی تحقیق و بازرسی از عملکرد شرکت های فعال در زمینه ی صنعتی سازی ساختمان به روش LSF طی سال های 88 تا 92 بر اساس گزارشات بازرسی مستقیم از پروژه های مختلف انجام شده و بررسی مدارک و مستندات فنی متعلق به هر یک از پروژه ها، شرکت های فعال در زمینه ی صنعت LSF به نسبت عملکرد و سوابق اجرایی خود مورد قضاوت قرار گرفته و با اغماض در آغاز راه صنعتی سازی ساختمان و توسعه ی فناوری LSF بدون هیچ نوع مماشات و مسامحه ای در حقوق مصرف کننده، این شرکت ها مورد قضاوت قرار گرفتند. این داوری به طور مرتب مورد بازنگری قرار گرفته و آمار لیست بر اساس شرکت های موجود به روزرسانی می شود.

بدیهی است معترضان به انتشار این داوری می توانند با استناد به مدارک و مستندات فنی به اداره کل بازرسی و مدیریت عملکرد و ارزیابی وزارت راه و شهرسازی یا به هر یک از شعبات دادگستری مراجعه و حقوق خود را اعاده نمایند و مؤسسه نیز با استناد به مستندات موجود از انجام این داوری دفاع خواهد نمود.

شرکت هایی که به رنگ زمینه ی سفید هستند هنوز در مسیر بررسی عملکرد قرار دارند.

 

وضعیت شرکت های فعال LSF
ردیف نام شرکت نام مدیرعامل وضعیت

1

  توسعه سبک سازی و تدبیر ساختمان تیوا       

 آقای شریفی

مطلوب

2

  مهندسی بازرگانی پویا گستر ثمین پرشیا

 آقای بهرامیان

مردود

3

  سازه­ های سبک فولادی افق سپاهان 

 آقای مهندس کریمی

مردود

4

  ساختمان و توسعه فن­آوری سازین

 آقای دکتر خالقیان

منحل شد

5

  طرح و ساخت برج سازان کرمان

 آقای مهندس هوشمند

محدود

6

  صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا

 آقای مهندس شهیدی

محدود

7

  کویر کاروان سازه (پارس کویر)

8

  خانه سازان اسکان پروژه آریا

 ---

---

9

  ساختمانی و تأسیساتی باروبن

 آقای مهندس شویدی

محدود

10

  سبک سازان نگین پارس

 آقای مهندس ادیب نیا

محدود

11

  ستوار سازمند شارستان

 آقای مهندس زرهپوش

مطلوب

12

  هوشمند سازه آروین آرا

 آقای مهندس زنگنه

  مطلوب    

13

  اسکان صنعت سپاها       تسهیل گران تگن سازه

 آقای مهندس عبادی

محدود

14

  ساناسازان سپهر شیراز

 آقای مهندس بازیار

مطلوب

15

  اسکان صنعت سپاهان

آقای مهندس مرآتیان

16

  بهساز اندیشان تهران بهساز اندیشان تهران

 آقای مهندس اسدپور

 مردود

17

  تند سازان خانه فردا

18

  ابرسازان جوان فکر

  آقای جوان فکر

 مردود

19

  ابنیه سازان مهرویلا

 آقای مهندس داوطلب

مطلوب

21

  آسان کاران کاسپین

 آقای گرجی

 مردود

22

  پروفیل سازان 110

  آقای جمعه نژاد

23

   فولاد رسیس استاد 

24

  پدید ساخت رستاک

25

  سامان سازه سرآمد

 آقای مهندس بزرگمهر

26

   پارسیان پی جنوب

27

  اسپید سازه پرشین

  آقای مهندس مؤمنی

 مطلوب

28

  ستون قصر طلایی

  آقای شفیعی

29

  سبک سازه پارس

  آقای مهندس حرفت کار

30

  پایاسازه پاسارگاد

  آقای مهندس فیاض آذر

مردود

31

   تکین سازه پرشیا

 آقای مهندس کیاکجوری

32

   سی­ بن سازه مهر

  آقای مهندس مستأجران

مردود

33

  سبک سازان کویر

  --

--

34

  رایانه سازه متین

 آقای مهندس شربت دار

--

35

  آریا گستر پارس

 آقای مهندس جوانشیر

--

36

   پیام دشت پارس

--- --

37

  فولاد پایه فارس

 آقای ابوقداره

مردود

38

  حصین پناه ساز

 آقای مهندس میرفصیحی

مردود

39

  یکان سازه آریا

 آقای مهندس فقیه زاده

محدود

40

   تدبیر بنا آزما

  آقای مهندس نظرزاده دباغ

مردود

41

  بهناد آرتا ویرا

  آقای سوری

42

   پناه ساز الوند

  آقای مهندس غفارزاده

مردود

43

  تراسازه تبریز

  آقای مهندس فاضل

محدود

44

   مسکن گستر

 آقای مهندس افشار

مردود

45

  دلتا اوج البرز

 آقای مهندس ابدی

46

  آریا تدبیر پاژ

 آقای محمدزاده

مردود

47

   بامشهر هفتم

 آقای مهندس کرمانیان

مردود

48

  نگین کاشانه

 --

محدود

49

   نسیم شمال

 آقای مهندس خطیبی

مردود

50

   اشتاد البرز

محدود

51

  بنا برج ظفر

 آقای مهندس کاشانیان

 --

52

  پایا پرتو فن

  ---

--

53

  سپیده دمان

 آقای مهندس فروتن

محدود

54

   مآب سازه

 آقای مهندس یوسفی

مردود

55

   بن دژ کاو

 آقای مهندس امامی

محدود

56

   کران کاو

  آقای مهندس آریایی

مردود

57

  آرمان پی

 آقای مهندس حسینی راد

مردود

58

  پرتاب فن

آقای مهندس موسوی

مطلوب

59

  دکاوا

 آقای فروزنده فر 

60

  ویما

 آقای مهندس نگهدار

الگوهای طبقه بندی جایگاه و عملکرد شرکت های فعال در صنعت ساختمان LSF

۹۳/۰۱/۲۸
بازدید: ۵۸۵۲
LSSI Technical Admin

lsf

شرکت

LSSI © 2012 All rights reserved.