خدمات ما :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

    خدمات مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های قاب فلزی سبک LSSI

     1. خدمات مهندسی

         1. طراحی و محاسبات کامل ساختمان LSF

         2. مدیریت ساخت و نظارت و کنترل کیفیت سازه های LSF

         3. بازرسی و کنترل کیفیت پروژه های درحال اجرا (رایگان)

         4. بازبینی و کنترل محاسبات و نقشه های اجرایی (رایگان)

         5. مشاره ی فنی برای کارفرمایان، انبوه سازان و پیمانکاران

         6. همکاری فنی با مهندسین مشاور و سازمان ها

         7. طراحی معماری ساختمان ها و مجتمع های اداری، تجاری، درمانی، مسکونی و ویلا

         8. اصلاح محاسبات و سبک سازی و مقاوم سازی و کنترل پروژه های فولادی و بتنی

شرح خدمات LSF - سال 95

1 و 2 طبقه

 3 طبقه و بالاتر

1

محاسبات و ارائه ی دفترچه محاسبات

5000

7000

2

ارائه ی نقشه های سازه و جزییات

5000

5000

3

طراحی معماری و نقشه های معماری

5000

7000

4

مدیریت پروژه و کنترل کیفیت ساخت

5% از کل مبلغ

5

مدیریت پیمان و کنترل پروژه

10% از کل مبلغ

======*****======

     2. خدمات آموزشی

         1. آموزش طراحی ساختمان LSF

         2.آموزش نقشه کشی و جزییات سازه های LSF

         3.آموزش نظارت و کنترل ساخت سازه های LSF

         4. آموزش مونتاژ و نصب و اجرای ساختمان LSF

         5. ارایه ی سمینارها و کارگاه های آشنایی با سیستم ساختمانی LSF

*******

LSSI © 2012 All rights reserved.